Thay Đổi Hệ Thống Đăng Nhập
Quý Doanh Nhân Thân Mến!   Đại Gia xin thông báo tới chư vị  có một số thay đổi nhỏ trong việc đăng nhập vào game nhằm đem lại sự thuận tiện hơn tới chư vị. Khi chư vị lần đầu tiên đăng nhập, hệ thống sẽ chuyển sang Id.Sgame.Vn và yêu cầu đăng nhập. Sau